Föreläsningar; uppdrag

Jag erbjuder föreläsningar och workshops om språkutvecklande arbetssätt i förskolan med utgångspunkt från boken Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation och mångårig erfarenhet som logoped.

Hör av dig så hittar vi ett upplägg som passar just er verksamhet!

Pågående uppdrag

Medlem av sakkunniggruppen för Bokstart, Kulturrådet

Kommande uppdrag

November 2021/januari 2022: Föreläsningar/workshops, Ekolek Barnomsorg

November 2021: högre seminarium, Enheten för logopedi, Göteborgs universitet

Tidigare uppdrag

Oktober 2021: högre seminarium, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Januari 2021: konsultuppdrag Region Skåne avseende organisation av logopedi

Oktober 2020: Föreläsning på kurs om språkutveckling, språkstörning och intervention i skolåldern, Lunds universitet

Februari-mars 2020: röst- och sångworkshop, helgkurs Aktiva Synskadade

Februari 2020: TAKK-föreläsning för särskolepersonal, Stockholm

November-december 2019: Föreläsningar för förskolepersonal och dagbarnvårdare i Höganäs kommun

Oktober 2019: Medverkan på Logopedstudentdagarna, Umeå; högre seminarium vid CHAP, Uppsala universitet.

Augusti 2019: presentation på den vetenskapliga konferensen EARLI i Aachen.

Juni 2019: medverkan på Förskolesummit, Stockholms universitet tillsammans med Linnéa Bodén och Petter Kallioinen.

April 2019: posterpresentation om barns berättarförmåga på Lund symposium on Cognition, Communication and Learning. Följ länken eller scanna QR-koden för att komma direkt till postern.

December 2018: medverkan i det nystartade NUNU-nätverket på Stockholms universitet tillsammans med Petter Kallioinen och Linnea Bodén, där vi pratade om våra reflektioner kring barns upplevelser av att delta i forskning. 

September 2018: medverkan i workshop tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall i samband med seminariedagen Små barns hjärnor och lekfullt lärande, från ord till handling, arrangerat av Naturvetarna, Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

September 2018: medverkan på konferensen OFTI på Stockholms universitet, där jag presenterade resultat från mitt forskningsprojekt om förskolebarns berättande.

Maj 2018: medverkan på Nordiskt Barnspråkssymposium i Odense, där jag presenterade resultat från mitt forskningsprojekt om förskolebarns berättande.

September 2017: föreläsning för förskole- och skolpersonal i Alingsås: Varje barns rätt till kommunikation – om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt

September 2017: Workshop för TAKK-kommunikatörer i Alingsås: TA TAKK till nästa nivå!

Augusti 2017: Språkförskolekonferens i Visby

Februari 2017: Föreläsning om att ta TAKK till nästa nivå för språkförskolepersonal i Stockholms län

Våren 2016: Inspirationskvällar med utgångspunkt i boken ”Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation i regi av Natur & Kultur, Stockholm och Malmö

Godkänd för F-skatt