Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar och workshops om språkutvecklande arbetssätt i förskolan med utgångspunkt från boken Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation och över 10 års erfarenhet som logoped. Jag undervisar även på logopedprogrammet, Karolinska institutet, på förskollärarprogrammet, Stockholms universitet och på olika kurser i lingvistik, också Stockholms universitet.

Hör av dig så hittar vi ett upplägg som passar just er verksamhet!

Kommande föreläsningar

20 februari: TAKK-föreläsning för särskolepersonal, Stockholm

29 februari – 1 mars: röst- och sångworkshop, Aktiva Synskadade

Tidigare föreläsningar

November-december 2019: Föreläsningar för förskolepersonal och dagbarnvårdare i Höganäs kommun

Oktober 2019: Medverkan på Logopedstudentdagarna, Umeå; högre seminarium vid CHAP, Uppsala universitet.

Augusti 2019: presentation på den vetenskapliga konferensen EARLI i Aachen.

Juni 2019: medverkan på Förskolesummit, Stockholms universitet tillsammans med Linnéa Bodén och Petter Kallioinen.

April 2019: posterpresentation om barns berättarförmåga på Lund symposium on Cognition, Communication and Learning. Följ länken eller scanna QR-koden för att komma direkt till postern.

December 2018: medverkan i det nystartade NUNU-nätverket på Stockholms universitet tillsammans med Petter Kallioinen och Linnea Bodén, där vi pratade om våra reflektioner kring barns upplevelser av att delta i forskning. 

September 2018: medverkan i workshop tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall i samband med seminariedagen Små barns hjärnor och lekfullt lärande, från ord till handling, arrangerat av Naturvetarna, Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

September 2018: medverkan på konferensen OFTI på Stockholms universitet, där jag presenterade resultat från mitt forskningsprojekt om förskolebarns berättande.

Maj 2018: medverkan på Nordiskt Barnspråkssymposium i Odense, där jag presenterade resultat från mitt forskningsprojekt om förskolebarns berättande.

September 2017: föreläsning för förskole- och skolpersonal i Alingsås: Varje barns rätt till kommunikation – om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt

September 2017: Workshop för TAKK-kommunikatörer i Alingsås: TA TAKK till nästa nivå!

Augusti 2017: Språkförskolekonferens i Visby

Februari 2017: Föreläsning om att ta TAKK till nästa nivå för språkförskolepersonal i Stockholms län

Våren 2016: Inspirationskvällar med utgångspunkt i boken ”Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation i regi av Natur & Kultur, Stockholm och Malmö

Godkänd för F-skatt