Föreläsningar/uppdrag

Jag erbjuder föreläsningar och workshops om språkutvecklande arbetssätt i förskolan och kommunikativt tillgängliga lärmiljöer, bland annat med utgångspunkt från boken Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation, mångårig erfarenhet som logoped och utifrån min forskning om språklig och exekutiv förmåga hos förskolebarn.

Hör av dig så hittar vi ett upplägg som passar just er verksamhet!

Pågående uppdrag

Medförfattare ny logopedibok (Studentlitteratur)

Kommande uppdrag

September: medverkan på Kulturrådets programpunkt Stimulera barns flerspråkighet!, tillsammans med Anita Sjövall Sigstedt, bibliotekarie och Bokstartare samt Henry Ascher, barnläkare och forskare, Bokmässan, Göteborg.

Juni 2023: föreläsningsuppdrag förskola Göteborg för Gothia Kompetens

Tidigare uppdrag

Maj: medverkan på Kompetentos konferens Språkstörning och språkutvecklande arbetssätt.

April 2023: fortbildning, förskolepersonal Vänersborgs kommun; webbinarium, Svensk Intresseförening för Tal och Språk (SITS)

Februari 2023: medverkan på Kompetentos konferens Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

November-december 2022: föreläsningar om små barns språkutveckling och kommunikativt förhållningssätt för samtlig förskolepersonal Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

November 2022: inbjuden talare BUV-konferens ”Att växa upp i utmanande tider”, Högskolan Väst; föreläsning Lidingö stad

Oktober 2022: föreläsning om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt för samtlig förskolepersonal Umeå kommun; föreläsningsuppdrag förskolor Örebro kommun för Gothia Kompetens

Återkoppling efter föreläsning om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt 2022.

2018-2022: Medlem av sakkunniggruppen för Bokstart, Kulturrådet.

Juni 2022: medverkan vid Förskolesummit, Stockholm.

Maj 2022: medverkan vid Exploratory workshop in cognitive and educational neuroscience, Stockholm; lärarhandledning, ILT Inläsningstjänst/Polylino

Mars 2022: TAKK-workshop, Språknätet, Region Uppsala; TAKK-föreläsning/workshop, Ekolek Barnomsorg, Kållered.

Januari 2022: dialogseminarium med verksamhetsutvecklare inom förskoleförvaltningen, Göteborgs stad; lunchwebbinarium i Logopedförbundets regi.

November 2021: högre seminarium, Enheten för logopedi, Göteborgs universitet; halvdagsföreläsning om språk- och kommunikationsutveckling, Ekolek Barnomsorg, Kållered.

Återkoppling efter föreläsning om barns språk- och kommunikationsutveckling 2021

Oktober 2021: högre seminarium, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Januari 2021: konsultuppdrag Region Skåne avseende organisation av logopedi

Oktober 2020: Föreläsning på kurs om språkutveckling, språkstörning och intervention i skolåldern, Lunds universitet

Februari-mars 2020: röst- och sångworkshop, helgkurs Aktiva Synskadade

Februari 2020: TAKK-föreläsning för särskolepersonal, Stockholm

November-december 2019: föreläsningar om TAKK och språkutveckling för förskolepersonal och dagbarnvårdare i Höganäs kommun

Oktober 2019: Medverkan på Logopedstudentdagarna, Umeå; högre seminarium vid CHAP, Uppsala universitet.

Augusti 2019: presentation på den vetenskapliga konferensen EARLI i Aachen.

Juni 2019: medverkan på Förskolesummit, Stockholms universitet tillsammans med Linnéa Bodén och Petter Kallioinen.

April 2019: posterpresentation om barns berättarförmåga på Lund symposium on Cognition, Communication and Learning. Följ länken eller scanna QR-koden för att komma direkt till postern.

December 2018: medverkan i det nystartade NUNU-nätverket på Stockholms universitet tillsammans med Petter Kallioinen och Linnea Bodén, där vi pratade om våra reflektioner kring barns upplevelser av att delta i forskning. 

September 2018: medverkan i workshop tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall i samband med seminariedagen Små barns hjärnor och lekfullt lärande, från ord till handling, arrangerat av Naturvetarna, Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

September 2018: medverkan på konferensen OFTI på Stockholms universitet, där jag presenterade resultat från mitt forskningsprojekt om förskolebarns berättande.

Maj 2018: medverkan på Nordiskt Barnspråkssymposium i Odense, där jag presenterade resultat från mitt forskningsprojekt om förskolebarns berättande.

September 2017: föreläsning för förskole- och skolpersonal i Alingsås: Varje barns rätt till kommunikation – om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt

September 2017: Workshop för TAKK-kommunikatörer i Alingsås: TA TAKK till nästa nivå!

Augusti 2017: Språkförskolekonferens i Visby

Februari 2017: Föreläsning om att ta TAKK till nästa nivå för språkförskolepersonal i Stockholms län

Våren 2016: Inspirationskvällar med utgångspunkt i boken ”Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation i regi av Natur & Kultur, Stockholm och Malmö

Godkänd för F-skatt