Om mig

Sedan 2005 är jag logoped – kanske världens roligaste jobb! Framför allt har jag arbetat med  intensivbehandling av förskolebarn med språkstörning/DLD inom ramen för så kallad språkförskoleverksamhet. Efter drygt 10 år som kliniskt verksam logoped påbörjade jag forskarutbildning i lingvistik vid Stockholms universitet och i juni 2021 försvarade jag min avhandling om språk och exekutiva funktioner hos svenska förskolebarn.

Nu arbetar jag som universitetslektor på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har tidigare undervisat i lingvistik både på grundläggande och avancerad nivå samt på logopedprogrammet, Karolinska institutet.

Min profilsida på Stockholms universitet.

Jag jobbar även som redaktör för tidningen Logopeden som ges ut av Logopedförbundet och är sakkunnig i Kulturrådets Bokstart, som syftar till att stärka små barns språkutveckling.