Om mig

Sedan 2005 är jag logoped – kanske världens roligaste jobb! Framför allt har jag arbetat med  intensivbehandling av förskolebarn med språkstörning/DLD inom ramen för så kallad språkförskoleverksamhet. Efter drygt 10 år som kliniskt verksam logoped påbörjade jag forskarutbildning i lingvistik vid Stockholms universitet och i juni 2021 försvarade jag min avhandling om språk och exekutiva funktioner hos svenska förskolebarn.

Nu arbetar jag som universitetslektor på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har tidigare undervisat i lingvistik både på grundläggande och avancerad nivå samt på logopedprogrammet, Karolinska institutet.

Min profilsida på Stockholms universitet.

Jag jobbar även som redaktör för tidningen Logopeden som ges ut av Logopedförbundet.