Om mig

Sedan 16 år tillbaka är jag logoped – kanske världens roligaste jobb! Framför allt har jag arbetat med  intensivbehandling av förskolebarn som har grav språkstörning. Efter drygt 10 år som kliniskt verksam logoped påbörjade jag forskarutbildning i lingvistik vid Stockholms universitet och i juni 2021 försvarade jag min avhandling om språk och exekutiva funktioner hos svenska förskolebarn.

Under det akademiska året 2021-2022 vikarierar jag som universitetslektor på förskollärarutbildningen, Stockholms universitet och har tidigare undervisat i lingvistik både på grundläggande och avancerad nivå samt på logopedprogrammet, Karolinska institutet.

Min profilsida på Stockholms universitet.

Jag jobbar även som redaktör för tidningen Logopeden som ges ut av Svenska Logopedförbundet och är sakkunnig i Kulturrådets projekt Bokstart, som syftar till att stärka små barns språkutveckling.