Publicerat

Interventionsstudie i svensk förskola

Hösten 2019 publicerade forskarlaget bakom projektet ”Hjärnvägar i förskolan” en artikel som redovisar resultaten av den interventionsstudie som genomfördes tillsammans med drygt 400 barn i åldrarna 4 till 6 år på 18 förskolor i en kommun i Stockholmsregionen. Jag är doktorand i projektet och är en av medförfattarna till artikeln.

Sammanfattning av artikeln finns i bloggen!

Gerholm, T., Kallioinen, P., Tonér, S., Frankenberg, S., Kjällander, S., Palmer, A., & Lenz-Taguchi, H. (2019). A randomized controlled trial to examine the effect of two teaching methods on preschool children’s language and communication, executive functions, socioemotional comprehension, and early math skillsBMC Psychology, 7(1). doi:10.1186/s40359-019-0325-9

Vetenskaplig artikel om tvärdisciplinär forskning i förskolans kontext

Hösten 2018 publicerade forskarlaget jag tillhör en artikel, som handlar om utmaningarna med tvärdisciplinär forskning. Inom utbildningsvetenskap och förskoledidaktik har svensk forskning oftast varit praktiknära, småskalig och kvalitativ. Det finns en stark skepsis gentemot de metoder som används i interventionsstudier, bland annat ett starkt motstånd mot att mäta individuella förmågor hos barn.  Därför lade vi stor vikt på att formulera våra etiska ställningstaganden väldigt tydligt, att ge tydlig, anpassad information till både barn, vårdnadshavare och pedagoger och vi poängterade barnens möjlighet att själva fatta ett informerat beslut om att delta i forskningen eller inte.

Frankenberg, S. J., Taguchi, H. L., Gerholm, T., Bodén, L., Kallioinen, P., Kjällander, S., Palmer, A., & Tonér, S. (2018). Bidirectional collaborations in an intervention randomized controlled trial performed in the Swedish early childhood education context. Journal of Cognition and Development, 1-21. doi:10.1080/15248372.2018.1520712

Ge tid till goda samtal – artikel i Förskoletidningen

Fil. dr Tove Gerholm och jag skrev en artikel om språk och kommunikation i förskolan  och om pedagogernas viktiga roll i att stötta barnens samtal med varandra och att se till att det finns tid för goda samtal, både barnen emellan och mellan barn och vuxen.

Gerholm, T., & Tonér, S. (2018). Ge tid till goda samtal. Förskoletidningen.

Vetenskaplig artikel om upplägg av randomiserad kontrollerad interventionsstudie i svensk förskola

Våren 2018 publicerade vi en artikel där vi beskriver upplägget av en interventionsstudie i svensk förskola och redogör för hur den stora datamängden ska analyseras. Den här typen av artiklar innehåller alltså inga forskningsresultat, men är viktiga på så sätt att man bestämmer i förväg vilka hypoteser som ska besvaras och hur man ska analysera data, så att man inte lockas att utforska sitt material och fiska efter intressanta resultat.

Gerholm, T., Hörberg, T., Tonér, S., Kallioinen, P., Frankenberg, S., Kjällander, S., Palmer, A., & Taguchi, H. L. (2018). A protocol for a three-arm cluster randomized controlled superiority trial investigating the effects of two pedagogical methodologies in Swedish preschool settings on language and communication, executive functions, auditive selective attention, socioemotional skills and early maths skills. BMC Psychology, 6(1), 29. doi:10.1186/s40359-018-0239-y

Boken Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation

Våren 2016 gav Natur & Kultur ut min bok Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation.

Bokförlaget Natur & Kultur

Mer om Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation 

E-boken iPad i skola och förskola

Våren 2015 publicerades iPad i skola och förskola som gratis e-bok, bara att ladda ner! Jag bidrog med ett kapitel om mångsidig språkstimulans med hjälp av surfplatta.

Computer Sweden intervjuade projektledarna/redaktörerna Lena Gällhagen och Tessan Åkerblom i samband med boksläppet.

9789127444089